Bermeoko HAPO

Mota
Hirigintzako Plana
Bezeroa
Bermeoko udala
Jarduketa
Azalera
3. 412 ha.
Aurrekontua
Urtea
2012
Egoera
Behin betiko onarpena
Kokapena
Bermeo
Lankideak
Eduardo González Pérez; Alberto Gosá Oteiza
Azpimarragarria
Genero ikuspegia; Herritarren partaidetza; Ingurune-Ebaluazio Estrategikoaren Estudioa
Dokumentua
Hiri-Antolamenduko Plan Orokorra

galería

descripción del proyecto

Bermeoko HAPO -aren erredakzioak bere garaian egindako proposemena analizatzea eta haren baliotasuna egiaztatzea baimendu digu, estudio.k-ak udalak izan zituen lehenengo Arau Subisidiarioak idatzi zituelako.

Egiaztatu da une hartan Arau Subsidiarioetan egin ziren proposamen asko, garapen  berrietan eta ingurune fisikoaren babesean emaitza izan dute. Ingurabide bera, eraiki berria, jada dokumentu hartan azaltzen zen.

Bermeoko HAPO -aren berrikusteak, 2012an onartuta, kudeaketako arazoak aurkezten zituzten guneetan, araudi urbanistikoaren gaurkotzean eta finkatutako planeamenduaren berezko alderdietan arreta jarri du.

Gainera, genero ikuspegia eta hiritarren partaidetza bezalako zeharkako gai batzuk aztertu dira, azkeneko hau arrakasta handiz.

Bestalde, talderako garrantzitsuak diren beste alderdi batzuk gehitu dira, ingurunean inpaktu negatibo txikiena lortzea bezala. Hau, lehenengo faseetatik Bermeoko HAPO -rekin batera egin den Ingurune-Ebaluazio Estrategikoaren Estudioan zehaztu eta egiaztatzen da.