ZERBITZUAK

"PROIEKTUEN KUDEAKETA BATERATUA"

Gure lantaldeek bezeroen beharrei modu integralean erantzuna emateko gaitasuna dute; Lurralde Antolakuntza eta Hirigintza, Ingeniaritza Zibila eta Arkitekturarekin lotura duten planak, estudioak, proiektuak eta obra zuzendaritzak garatzen, kudeatzen eta bideratuz.

Hainbat kalitate tresnaz baliatzen gara (PREMIE; UNE-EN ISO 9001; UNE-EN ISO 14006) gure lan metodologiaren parte izanda, gure bezeroen asetze maila handitzeko.

ARKITEKTURA

Zurezko eta ekodiseinu proiektuetan adituak gara. Arkitektura proiektu integralak diseinatzen ditugu: etxebizitza eraikinak, bai kolektiboak baita bakarkakoak// Etxebizitza sustapenetarako bideragarritasun azterketak // Ekipamendu kolektiboetarako eraikinak (kiroldegiak, osasun-zentroak, kultur etxeak, hezkuntza zentroak, etab.) // Jarduera ekonomikoen eraikinak (industrialak, zerbitzuak, komertzialak, etab.) // Eraikinen birgaitzea eta eraberritzea (etxebizitzak, industrialak, ondare historiko-artistikoak, etab.) // Eraikinen azterketa eta txostenak // Zaharberritze integralak

INGENIERITZA ZIBILA

Ingeniaritza zibilan kudeaketa integrala eskaintzen dugu: Etxebizitza, jarduera ekonomiko, komertzial eta logistikoen sektore berrien urbanizazioa // Errepideak, bideak, sarrera berriak // Hiri lanak: kaleak, plazak, parkeak, lurpeko aparkalekuak // Zubiak, zubi-bideak, pasabideak // Hiri-zerbitzuak: ur-horniketa, saneamendua // Zerbitzuguneak, instalazio industrialak // Ibaiertz eta gune-degradatuen ingurumen-berreskurapena // Lan hidraulikoak // Enpresa-jardueren ezarpena lurraldean

HIRIGINTZA

Eskuragai usten diegu gure ezagutza lurralde antolakuntzan eta hirigintzan eskala ezberdinetan hala nola, gestio urbanistiko integralean dugun esperientzia: Lurralde antolakuntza tresnak // Hirigintza Planak: Hiri-plan orokorra, plan partzialak, plan bereziak, antolaketa planak eta hiri-berrikuntzako plana // Ingurumen-ebaluazio estrategikoak // Kudeaketa urbanistiko integrala: birpartzelazioa, kudeaketa urbanistikoa eta urbanizazioa // Lurralde eta Ingurumen antolaketarako azterketa osagarriak: bideragarritasun memoria, laguntza teknikoa eta txostenak.