HIRIGINTZA

Eskuragai usten diegu gure ezagutza lurralde antolakuntzan eta hirigintzan eskala ezberdinetan hala nola, gestio urbanistiko integralean dugun esperientzia: Lurralde antolakuntza tresnak // Hirigintza Planak: Hiri-plan orokorra, plan partzialak, plan bereziak, antolaketa planak eta hiri-berrikuntzako plana // Ingurumen-ebaluazio estrategikoak // Kudeaketa urbanistiko integrala: birpartzelazioa, kudeaketa urbanistikoa eta urbanizazioa // Lurralde eta Ingurumen antolaketarako azterketa osagarriak: bideragarritasun memoria, laguntza teknikoa eta txostenak.